Wat is Counselling

"De kwaliteiten van "register Counsellors" binnen de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling, worden door middel van accreditatie en permanente bijscholing gegarandeerd."


(bron: website Algemene Beroepsvereniging voor Counselling)


Counselling is een kort durende vorm van individuele psychosociale begeleiding.

Een Counsellor ondersteunt en begeleidt u bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of

moeilijke situaties in je leven.

Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel.   


Persoonlijke Counselling kan helpen om de balans in uzelf en uw leven terug te vinden en jklachten te verminderen.


Samen met de Counsellor gaat u op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van uw eigen mogelijkheden. U wordt door de Counsellor optimaal ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.


Counselling is een beroep dat vakbekwaamheid vraagt. Het gaat er in de begeleiding om de mogelijkheden en talenten die u als cliĆ«nt zelf al bezit aan te spreken en te benutten. Dat vergt een professionele houding en goed vakmanschap. 


De kwaliteiten van register Counsellors binnen de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling worden door middel van accreditatie en permanente bijscholing gegarandeerd.Bel of mail voor  meer informatie of voor een intake:

 

024-3482345


info@relaxco.nl