Wetenschappelijk onderzoek

"Degenen die de Buteyko Methode leerden,

verminderden hiermee hun chronische hyperventilatie

en hun gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders"

Bel of mail voor meer informatie of voor een  intake:

 

024-3482345


info@relaxco.nl

Wetenschappelijk onderzoek Buteyko Methode


De Buteyko Methode wordt tegenwoordig volledig vergoed in Rusland en gedeeltelijk vergoed in Australië en Engeland. Ook is deze methode in Engeland opgenomen in het handboek voor huisartsen en wordt daar ook positief beschreven.

In de loop der jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de Buteyko Methode. Hieronder volgt een uiteenzetting van een 3-tal onderzoeken.


Onderzoek Australisch Astmafonds:

Jaar:                  1995

Onderzoekers:  Dr. S. Bowler en Dr. C. Mitchell (Ziekenhuis Brisbane)

Publicatie:         Medical Journal of Australia


Aan dit onderzoek deden 39 astmapatiënten mee, die gebruik maakten van een ontstekingsremmer en daarnaast ook enkele malen per dag een kortwerkende luchtwegverwijder.

De conclusie van dit onderzoek door Dr. Bowler en Professor Dr. Mitchell in het Mater

Ziekenhuis (Brisbane) was:


“Degenen die de Buteyko Methode leerden, verminderden hiermee hun chronische hyperventilatie en hun gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders. Ook liet deze groep een trend in de richting van een verminderd gebruik van ontstekingsremmers en een verbeterde levenskwaliteit zien, zonder objectieve verandering in de longfunctie.”                   Het onderzoek is gepubliceerd in het Medical Journal of Australia.1e Onderzoek Nieuw Zeeland:

Jaar:                 2000

Onderzoeker:   Dr. H. McHugh (hoofd Eerste Hulp afdeling Ziekenhuis Gisborne)

Publicatie:        New Zealand Medical Journal


Dr. H. McHugh raakte geïnteresseerd in de Buteyko Methode nadat enkele patiënten hun ervaringen vertelden. Een publicatie van zijn onderzoek is geplaatsts in The New Zealand Medical Journal.


Aan het onderzoek deden 34 astmapatiënten mee, met een stabiele vorm van astma en allen gebruikers van een redelijk sterke hoeveelheid aan luchtverwijders en ontstekingsremmers.


Ook hier werd een onderverdeling gemaakt in een Buteyko groep en een controlegroep.

Beide groepen kregen zeven lessen van ongeveer een uur. De Buteyko groep kreeg les van een Buteyko therapeut, de controlegroep van een astmaverpleegkundige.  De verschillen tussen de twee groepen werd gemeten na zes weken, drie en zes maanden.


Na zes maanden bleek dat het gebruik van luchtwegverwijders (kort- en lang werkend) bij de Buteyko groep met gemiddeld 85% was verminderd. Het gebruik van ontstekingsremmers was bij de Buteyko groep gedaald met 50%.* 1 ug = 1 micr


Het artikel is (in het Engels) lezen op de website van de New Zealand Medical Journal.Artikel in New Zealand Medical Journal

Het is ook interessant de ingezonden brieven te lezen die op de publicatie van het artikel gevolgd zijn. Daarin werd de Buteyko Methode als “pseudo-wetenschap” afgedaan.

 

 

2e Onderzoek Nieuw Zeeland (2):

Jaar:                 2006

Onderzoeker:   Dr. H. McHugh, e.a. (Ziekenhuis Gisborne)

Publicatie:        New Zealand Medical Journal


Dit is het 2e onderzoek van Dr. H. McHugh, gericht op astmatische kinderen.

Aan dit onderzoek deden acht astmatische kinderen mee. Gemiddeld waren ze 11 jaar oud, en hadden  7,5 jaar last van astma. Ze gebruikten allemaal een luchtwegverwijder en ontstekingsremmer.


Na drie maanden bleek dat het gebruik van luchtwegverwijders met 66% was afgenomen en het gebruik van ontstekingsremmers was verminderd met 41%. De conclusie van Dr. McHugh was:


"De vermindering van medicatiegebruik bij astmatische kinderen is vergelijkbaar met wat we gevonden hebben bij volwassen, en wat gevonden is in eerder onderzoek".


Het artikel is (in het Engels) te lezen op de website van de New Zealand Medical Journal.


Kort na deze publicatie heeft Dr. McHugh samen met twee collega's een brief geschreven aan het New Zeeland Medical Journal waarin hij nogmaals op de effectiviteit van de Buteyko Methode wijst.

Deze arts, die direct gezien heeft dat de Buteyko Methode werkt, zet zich in voor het verder verspreiden van de Buteyko Methode in Neuw Zeeland. 
 
 


Resultaten
Buteykogroep

Controlegroep

Aantal astmapatiënten

19

20

Ademhaling bij begin (liter / minuut)

14,0

14,2

Gebruik luchtwegverwijders

na 3 maanden

96% minder

7% minder

Gebruik ontstekingsremmers

na 3 maanden

49% minder

gelijk gebleven

Ademhaling na 3 maanden (liter / minuut)

9,6

13,3

Resultaten
Buteykogroep

Controlegroep

Aantal astmapatiënten

17

17

Gebruik luchtwegverwijder bij begin

496 ug / dag*

386 ug / dag

Gebruik ontstekingsremmers bij begin

909 ug / dag*

896 ug / dag*

Gebruik luchtwegverwijders

na 6 maanden

85% minder

37% minder

Gebruik ontstekingsremmers

na 6 maanden

50% minder

1% toename